Chất lượng xe Indonesia chưa bằng xe Thái Lan

Chất lượng xe Indonesia chưa bằng xe Thái Lan

Tin Ô tô 15-08-2018, 13:58

Có ý kiến cho rằng những doanh nghiệp nhập xe Indonesia đã khá khôn ngoan khi đã có chiến dịch truyền thông về giá rẻ