Phát hiện hơn 40 lỗ hổng bảo mật trong các driver từ AMD, NVIDIA, Intel và những nhà cung cấp khác

Phát hiện hơn 40 lỗ hổng bảo mật trong các driver từ AMD, NVIDIA, Intel và những nhà cung cấp khác

Tin tức ICT 13-08-2019, 19:40

Người dùng phổ thông và thậm chí là Quản trị viên, cũng chỉ sở hữu các đặc quyền đủ để hoạt động tại Ring 3 (hiếm khi