Porsche 930 Turbo xuất hiện trong tình trạng như mới tại Hải Phòng

Porsche 930 Turbo xuất hiện trong tình trạng như mới tại Hải Phòng

Tin Ô tô 14-03-2019, 20:20

Trải qua hơn 50 năm, Porsche 930 Turbo đã bị thay thế bởi các đàn em kế cận nhưng đây vẫn là mẫu xe chiếm được nhiều