Cận cảnh smartphone màn hình gập Galaxy Fold từ The Verge

Cận cảnh smartphone màn hình gập Galaxy Fold từ The Verge

Điện thoại 16-04-2019, 08:12

Cảm giác cầm trên tay lúc gặp sẽ rất nhỏ và hẹp. Và khi cho vào túi quần nhiều khả năng sẽ rất dài và bị thò lên trên.