Google Drive hỗ trợ đầy đủ cho app Files của iOS 11

Google Drive hỗ trợ đầy đủ cho app Files của iOS 11

Tin tức ICT 30-09-2017, 07:17

  Sau Dropbox, hôm nay tới lượt Google Drive được cập nhật để hỗ trợ đầy đủ cho ứng dụng Files của iOS 11 với tất cả