Samsung giới thiệu thiết kế không tai thỏ và camera tích hợp bên dưới màn hình

Samsung giới thiệu thiết kế không tai thỏ và camera tích hợp bên dưới màn hình

Tin tức ICT 19-10-2018, 22:58

Chỉ mới hôm qua, chúng ta đã có thông tin về một xu hướng mới, một thiết kế không hề có tai thỏ và camera được tích hợp

Apple có thể sẽ không sử dụng màn hình OLED cho các mẫu iPhone trong tương lai

Apple có thể sẽ không sử dụng màn hình OLED cho các mẫu iPhone trong tương lai

Tin tức ICT 8-08-2018, 11:25

Siêu phẩm này tất nhiên bán khá tốt nhưng không tạo ra một 'siêu chu kỳ' nâng cấp như các phân tích dự báo trước đó. Lý