Nổi bật :

Người dùng iOS 11 có thể sử dụng Wifi và Bluetooth ở chế độ máy bay

 

iOS 11 ra mắt với nhiều tính năng mới được giới thiệu, giờ đây người dùng có thể mở Wifi và Bluetooth ở chế độ máy bay trên iOS 11.

Apple vừa giới thiệu nhiều tính năng mới trên iOS 11 tại sự kiện WWDC 2017 đầu tháng 6 vừa rồi, với bản cập nhật beta giờ đây chúng ta đã có thể trải nghiệm thử các tính năng mới mà Apple đề cập đến tại buổi diễn thuyết. Một trong các ứng dụng hữu ích cho người dùng là chế độ máy bay trên iOS 11 được thay đổi. Trước đây nếu bật chế độ máy bay đồng nghĩa với điện thoại iPhone chấm dứt hoàn toàn mọi kết nối về Wifi, Bluetooth và dữ liệu di động. Nhưng ở chế độ máy bay trên iOS 11 bạn có thể bật wifi và Bluetooth một cách dễ dàng.

Bật Wifi ở chế độ máy bay giúp người dùng iOS có thể linh hoạt sử dụng các tính năng và ứng dụng liên quan đến kết nối mạng một cách dễ dàng mà vẫn vô hiệu hóa được dữ liệu di động. Bật Bluetooth ở chế độ máy bay giúp bạn có thể chia sẻ dữ liệu cho thiết bị khác hoặc sử dụng các kết nối liên quan đến Bluetooth.

Giờ đây ở chế độ máy bay trên iOS 11 bạn vẫn có thể duy trì kết nối với AirPod và Apple Watch thông qua kết nối wifi hoặc Bluetooth.

 

Nguồn : FPTShop.com.vn