Yamaha Grande Hybrid lập Kỷ lục với hành trình Yamaha Nonstop Grande Tour 72 giờ

Yamaha Motor Việt Nam vừa xác lập 2 kỷ lục mới: 'Xe ga Grande chạy liên tục lâu nhất không nghỉ - 3 ngày 3 đêm' và 'Xe ga Grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ - 1.459km'.