KTM trả giá hơn 1.5 tỷ EURO để mua lại thương hiệu Ducati

Từ các cuộc phỏng vấn đơn giản và cực kỳ cởi mở Ông chủ lớn của KTM, như Stefan Pierer. Điều đó đã được tiết lộ trước đó từ việc mua lại các thương hiệu nổi tiếng nhất như Ducati, vẫn có những tin tức liên tục. Về lời đề nghị từ chủ sở hữu của một tập đoàn lớn của Tập đoàn Volkswagen, mà Pierer đã xác định ý tưởng khả thi rằng KTM sẽ mua thương hiệu Ducati để chiếm giữ. Và mức giá đề nghị bỏ ra hơn 1.5 tỷ EURO (40 nghìn tỷ VND) để Ducati bán lại cho KTM vẫn chưa được thông qua.