Phụ tùng ô tô năm 2019 sẽ tăng giá mạnh do nghị định 154

Việc chính thức áp dụng Nghị định 154 vào hoạt động nhập khẩu phụ tùng ô tô sẽ khiến giá cả mặt hàng này tăng mạnh trong năm 2019.