Ford Shelby GR-1 chuẩn bị được đưa vào sản xuất thương mại

Là một mẫu concept trong nhiều năm, Ford Shelby GR-1 sẽ chuẩn bị được đưa vào sản xuất thương mại để đáp ứng nhu cầu của dân chơi siêu xe.