Hyundai Santa Fe vẫn có những trang bị thiếu sót so với bản “full” quốc tế

Là bản cao cấp nhất dành cho thị trường Việt Nam, Santa Fe Premium vẫn có những thiếu sót so với bản “full” quốc tế, chủ yếu là các tính năng an toàn.