Lamborghini Aventador Liberty Walk được khoác lớp decal crôm tán sắc siêu nổi bật

Chia tay bộ cánh màu ghi bóng trước đó, Lamborghini Aventador độ widebody của Liberty Walk duy nhất tại Việt Nam đã được khoác lên mình lớp decal crôm tán sắc siêu nổi bật.