Tháng 12/2018, Honda CR-V và HR-V tiếp tục khan hàng còn Jazz vẫn ế ẩm

Giá ô tô Honda tháng 12/2018 không có nhiều thay đổi, trong đó Honda CR-V và HR-V tiếp tục khan hàng còn Jazz vẫn ế ẩm.