Ford và Volkswagen sẽ không chỉ dừng lại ở việc cùng phát triển các mẫu xe thương mại

Quan hệ hợp tác giữa Ford và Volkswagen có vẻ như sẽ không chỉ dừng lại ở việc cùng phát triển các mẫu xe thương mại.