Ford Focus ST 2019 rò rỉ những hình ảnh đầu tiên tại nhà máy lắp ráp

Hatchback thể thao Ford Focus ST 2019 vừa bị rò rỉ những hình ảnh đầu tiên tại nhà máy lắp ráp.