SUV điện của Ford sẽ mang phong cách thiết kế của huyền thoại Mustang

Sau ý định muốn dùng tên Mach 1 nhưng không thành công, thương hiệu 'Blue Oval' đã hiểu rằng sẽ là một sai lầm nữa nếu đem tên gọi của một huyền thoại như Mustang sử dụng cho một mẫu xe mới.