Aston Martin thay thế hệ động lực xăng thành điện để tạo ra mẫu concept Heritage EV

Dựa trên dòng xe cổ DB6 MkII Volante từ năm 1970, Aston Martin đã thay thế hệ động lực xăng thành điện để tạo ra mẫu concept Heritage EV.