[SỐ ĐẶC BIỆT] - Bà già ăn cắp đồ trắng trợn tại các shop quần áo, tại sao lại chửi người ta...

Youtube

BẠN SẼ QUAN TÂM

Video Hài hước 11-03-2018, 02:11

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 18-02-2018, 16:08

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 4-02-2018, 08:16

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 26-11-2017, 10:13

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 19-11-2017, 13:30

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 28-10-2017, 22:46

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

Video Hài hước 16-10-2017, 06:11

Nếu bạn chưa Đăng ký (Subscribe) thì cùng giúp Trắng TV đạt 1 triệu Subcriber tại: http://bit.ly/DangkyTrangTVnCảm ơn

Video Hài hước 25-09-2017, 04:03

Tham gia chém gió cùng cộng đồng Trắng New 999 tại Group: https://www.facebook.com/groups/trang999nnMC Tuấn Tiền Tỉ:

ĐỪNG BỎ LỠ