Quốc gia nào đáng sống nhất dành cho phụ nữ?

Georgetown Institute for Women, Peace and Security đã dựa trên 11 tiêu chí để xếp hạng chất lượng cuộc sống của phụ nữ ở 153 quốc gia vào năm 2017.
Quốc gia nào đáng sống nhất dành cho phụ nữ?

Việt Nam xếp thứ 91/153 quốc gia với số điểm là 0,665 trên mức trung bình. Vị trí thứ nhất thuộc về Iceland là nơi mà phụ nữ được bảo vệ và có mức độ bình đẳng giới cao nhất. Vị trí thấp nhất thuộc về Afghanistan và Syria, nơi mà phụ nữ bị đối xử tệ bạc, thậm chí tính mạng cũng không được bảo đảm. Xem thêm thông tin tại infographic dưới đây hoặc truy cập giwps.georgetown.edu để xem các quốc gia mà bạn muốn!

Nguồn: www.statista.com